Thực tiễn là gì? vai trò các dạng của hoạt động thực tiễn

Thực tiễn là gì? ❤️⭐️❤️⭐️❤️ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và đâu là các dạng cơ bản của hoạt động thực tiễn. Nào mời bạn cùng bancobiet.org cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Thực tiễn là gì? 

Khái niệm về thực tiễn hiện nay có nhiều bài viết định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tổng hợp lại các nội dung đó, bancobiet.org đưa ra khái niệm như sau: 

Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có chủ định từ trước mang tính lịch sử, xã hội của con người nhằm sửa đổi thế giới khách quan

  • Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất nghĩa là tất cả những hoạt động diễn ra hàng ngày của con người bên ngoài hoạt động tinh thần thì còn lại đều là hoạt động thực tiễn.
  • Thực tiễn là hoạt động có mục đích nghĩa là hoạt động có chủ định khác với hoạt động bản năng của động vật.
  • Thực tiễn có tính lịch sử xã hội nghĩa là nó phản ánh hoạt động của con người trong xã hội ứng với từng giai đoạn lịch sử khác nhau.
Thực tiễn là gì?

Ví dụ về thực tiễn: 

Các kỹ sư nông nghiệp nghiên cứu và lai tạo giống lúa mới để nâng cao năng suất trồng trọt và cải thiện chất lượng gạo ngon 

Hoạt động bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp diễn ra định kỳ hàng năm 

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức là gì?

Thực tiễn và nhận thức có mối quan hệ tương quan, bổ trợ cho nhau, nó là mối quan hệ không thể tách rời. Cụ thể như sau: 

1. Thực tiễn là cơ sở và nền tảng của nhận thức. 

– Mọi nhận thức dù trực tiếp hay gián tiếp, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở mọi thời điểm và mọi thời kỳ đều xuất phát trên cơ sở giải quyết các nhu cầu, các vấn đề trong thực tiễn. 

– Từ những hoạt động thực tiễn, dựa trên những căn cứ, hoạt động cụ thể con người tiến hành phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,…để nhận thức thực hiện được vấn đề đó.

2. Thực tiễn là động lực chủ yếu và trực tiếp cho sự phát triển của nhận thức

– Sự phát triển của nhận thức dù theo tốc độ nào nhanh, chậm hay bình thường thì cũng đều do sự phát triển nhu cầu cần thiết hay cần thiết cấp bách của thực tiễn. 

– Thực tiễn đưa ra nhiệm vụ, nhu cầu và phương hướng phát triển của nhận thức. Trong quá trình hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải có trí thức mới, đúc kết, khái quát lý luận, nó thúc đẩy sự ra đời, là đòn bẩy phát triển các ngành khoa học. Khoa học ra đời vì sự cần thiết cho hoạt động thực tiễn của con người.

Giờ hành chính là gì? Các quy định chung của giờ hành chính

3. Thực tiễn là mục đích của nhận thức

  • Mọi nhận thức dù là gián tiếp hay trực tiếp ở bất kỳ lĩnh vực gì đều hướng đến mục đích sáng tạo tri thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Hay nói cách khác nhận thức là để phục vụ thực tiễn, nhận thức mà không phục vụ thực tiễn thì không được gọi là nhận thức đúng nghĩa 
  • Thực tiễn được coi là tiêu chuẩn của nhận thức, thực tiễn hoạt động dựa trên sự hướng dẫn chỉ đạo của nhận thức. Công trình khoa học, lý luận chỉ có ý nghĩa thực sự khi chúng vận dụng vào thực tiễn, cải tạo thực tiễn.

Các dạng hoạt động cơ bản của hoạt động thực tiễn

Dựa trên các hoạt động, thực tiễn được phân loại thành các dạng cơ bản như sau: 

Hoạt động sản xuất vật chất:

Đây được coi là hoạt động cơ bản và nguyên thủy nhất của hoạt động thực tiễn vì: 

  • Hoạt động sản xuất vật chất quyết định sự tồn tại và phát của xã hội của loài người
  • Là cơ sở của tất cả các hình thức khác của hoạt động của con người. Nó quyết định các dạng khác của hoạt động thực tiễn và là điểm phân biệt giúp con người thoát khỏi giới hạn tồn tại của phần con cụ thể là động vật.

Ví dụ về hoạt động sản xuất: Trồng lúa, nuôi cá, dệt vải, sản xuất ô tô, xe máy, … 

Hoạt động chính trị, xã hội:

Là hoạt động của nhóm người, tổ chức xã hội nhằm phát triển, sửa đổi, cải biến những quan hệ chính trị xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển.

Ví dụ về hoạt động chính trị, xã hội: hoạt động bầu cử quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động tình nguyện giúp đỡ bà con vùng lũ lụt, …

Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Với sự phát triển công nghiệp 4.0 hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Khoa học là một hình thức đặc biệt của hoạt động thực tiễn, được tạo ra do nhu cầu của con người muốn xác định quy luật biến đổi, sự phát triển của đối tượng nghiên cứu  để tạo ra các đối tượng giống hoặc gần giống với những trạng thái của tự nhiên xã hội.

Trên đây bancobiet.org đã trả lời cho các bạn câu hỏi thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và đâu là các dạng cơ bản của hoạt động thực tiễn. Hẹn gặp các bạn trong các chủ đề tiếp theo trên bancobiet.org.

5/5 - (4 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.